Um RÍM

Rannsóknastofa í máltileinkun – RÍM

Rannsóknastofa í máltileinkun (RÍM) er starfrækt við Háskóla Íslands og heyrir undir Hugvísindasvið. Hún byggist á samstarfi Málvísindastofnunar, Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum, Tungumálamiðstöðvar og Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og starfar innan vébanda Hugvísindastofnunar.

Rannsóknastofa í máltileinkun er þverfaglegur samstarfsvettvangur fræðimanna sem stunda rannsóknir á sviði annarsmálsfræða, tvítyngis, tileinkunar máls og menningar og rannsóknir á kennslu í öðru máli og þróun námsefnis.

Hlutverk og markmið:

Markmið Rannsóknastofu í máltileinkun er að:

  • efla þverfaglegt rannsóknar- og þróunarsamstarf, innlent og alþjóðlegt, á sviði annarsmálsfræða,
  • afla rannsóknagagna um tileinkun máls og menningar og safna upplýsingum um slík gögn
  • miðla þekkingu á annarsmálsfræðum með kynningum á rannsóknum, málþingum og útgáfu nettímarits

Aðild:

Rétt til aðildar að stofunni eiga fræðimenn innan Málvísindastofnunar, Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur og Stofnunar Árna Magnússonar sem stunda rannsóknir á sviði annarsmálsfræða, tvítyngis, tileinkunar máls og menningar og rannsóknir á kennslu í öðru máli og þróun námsefnis. Heimilt er stjórn stofunnar að veita öðrum fræðimönnum aðild, jafnt þeim sem starfa innan Hugvísindasviðs sem utan.

Stjórn, fundir og fjármál:

Rannsóknastofan skal hafa þriggja manna stjórn sem kjörin er til eins árs í senn á aðalfundi. Stjórnarseta er ólaunuð. Að lágmarki skal einn stjórnarmaður vera fastur starfsmaður Hugvísindasviðs. Stjórn Rannsóknastofu skal halda a.m.k. einn stjórnarfund á ári, auk aðalfundar, og senda Hugvísindastofnun upplýsingar, þegar kallað er eftir þeim, til birtingar í ársskýrslu.

Rannsóknir innan RÍM eru að jafnaði fjármagnaðar með styrkjum og vinnuframlagi fastra starfsmanna. RÍM nýtur ekki fastra fjárframlaga frá Hugvísindasviði eða Hugvísindastofnun, en getur sótt um starfstengda styrki.

Reglur Rannsóknastofu í máltileinkun eru staðfestar af stjórn Hugvísindastofnunar.